Άδειο Καλάθι
  ()

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού- XMAS 2018

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Την 11η Ιανουαρίου 2019 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο κατάστημα CaelesteShop, όπου και θα κληρωθεί το δώρο. Παρούσες στην κλήρωση θα είναι η κ. Μαλβίνα Τσούνη – υπεύθυνη καταστήματος, η κ. Φανή Παούρη – υπεύθυνη λογιστηρίου και η κ. Χαρά Ζαφείρη – υπεύθυνη marketing & επικοινωνίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι επισκέπτες του καταστήματος CaelesteShop που έχουν συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής, καθώς και όλοι οι επισκέπτες των ιστοσελίδων που διατηρεί το CaelesteShop και έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, εκτός από τους εργαζομένους της εταιρείας Έψιλον Αναπτυξιακή & Εμπορική Α.Ε. (Διοργανώτρια εταιρεία), τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, εργαζόμενοι και σύζυγοι των εργαζομένων αυτών, πρόσωπα που συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Συμμετοχές γίνονται δεκτές έως 31/12/2018 ώρα 23:59. Στην κλήρωση επιτρέπεται μία μόνο συμμετοχή ανά πρόσωπο. Εάν ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο θα παραληφθεί με τον γονέα αυτού ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ο οποίος και θα πρέπει να βεβαιώσει εάν συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του ανηλίκου για την παρούσα ενέργεια, αλλά και για άλλες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 19 Ιανουαρίου 2019 στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook και στο site της εταιρείας. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός 7 ημερολογιακών ημερών, το δώρο θα καταχωρηθεί στον πρώτο επιλαχόντα. Ρητώς αναφέρεται ότι το δώρο της κλήρωσης δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλο αντικείμενο ίσης αξίας. Η υποβολή και υπογραφή του Δελτίου Συμμετοχής και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνιστά πλήρη αποδοχή των όρων της κλήρωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους ή / και τον τρόπο διεξαγωγής της Κλήρωσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειάς της), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή παύσει το πρόγραμμα (κλήρωση), ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, αφού ήδη διά της παρούσης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα του δίδει μόνον προνόμια, τα οποία του παρέχονται από ελευθεριότητα της εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της www.caelesteshop.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής κ.λπ. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Οι όροι συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της www.caelesteshop.gr αλλά και σε έντυπη μορφή στο κατάστημα της εταιρείας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπολοίπων όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από το παρόν ή σχετίζεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή του, την εγκυρότητά του ή την λήξη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω τυχόν οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) και η εταιρεία δηλώνει ότι έχει λάβει μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία “Έψιλον Αναπτυξιακή, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών AE,” στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9430552. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντάς σας για την πορεία του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στο 210-9430552.

Καλάθι Αγορών

Άδειο Καλάθι
  ()

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Μοναδικές Προσφορές

BAZAAR200x50px

Βρείτε μοναδικά προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές και ετοιμοπαράδοτα !!!

Κατηγορίες Προιόντων

Κάντε Like!

Courier 200x200px

 

 

 

 

 

 

 

Tropoi Pliromis 200x200px