Άδειο Καλάθι
  ()

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι και Προϋποθέσεις Κλήρωσης

Όροι και Προϋποθέσεις Κλήρωσης

Την 19η Ιουλίου 2018 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο κατάστημα CaelesteShop, όπου και θα κληρωθούν τα 5 (πέντε) δώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι επισκέπτες των ιστοσελίδων που διατηρεί το Caeleste που έχουν συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής, εκτός από τους εργαζομένους της εταιρείας ‘Έψιλον Αναπτυξιακή Α.Ε. , τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, εργαζόμενοι και σύζυγοι των εργαζομένων αυτών, πρόσωπα που συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Συμμετοχές έως 17/07/2018 – 23:59, στην κλήρωση επιτρέπεται μία μόνο συμμετοχή ανά πρόσωπο. Εάν ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο θα παραληφθεί με τον γονέα αυτού ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ο οποίος και θα πρέπει να βεβαιώσει εάν συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του ανηλίκου για άλλες προωθητικές ενέργειες. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 23 Ιουλίου 2018 στη σελίδα μας στο Facebook και στο site μας. Οι νικητές θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός 7 ημερολογιακών ημερών, το δώρο θα καταχωρηθεί στον 1ο επιλαχόντα. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα της κλήρωσης δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Η υποβολή του συγκεκριμένου Δελτίου Συμμετοχής συνιστά πλήρη αποδοχή των όρων της κλήρωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους ή / και τον τρόπο διεξαγωγής της Κλήρωσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειάς της), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου). Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή παύσει το πρόγραμμα (κλήρωση), ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, αφού ήδη διά της παρούσης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα του δίδει μόνον προνόμια, τα οποία του παρέχονται από ελευθεριότητα της εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η εταιρεία θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που αναγράφονται στο Δελτίο Συμμετοχής, με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των προγραμμάτων έκπτωσης των προϊόντων της και ενέργειες εμπορικές, προωθητικές / marketing που αφορούν την εταιρεία, ρητώς αποκλειομένης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά Νόμο 2472/1997 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει διαγραφή των στοιχείων του και να μην λαμβάνει στο εξής ενημέρωση, καλώντας στο τηλέφωνο 210-9430552. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπολοίπων όρων. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από το παρόν ή σχετίζεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή του, την εγκυρότητά του ή την λήξη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι και Προϋποθέσεις - GDPR

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η εταιρεία») επιθυμεί την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας. Εάν επιθυμείτε την λήψη ενημερωτικού, πληροφοριακού και λοιπού υλικού της εταιρείας, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε στην παρούσα φόρμα. Η εταιρεία συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Τα δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται από την εταιρεία σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε, (αν και εφόσον μας δηλώσετε πως επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό από εμάς), να ζητήσετε αντίγραφο αυτών ή να διορθώσετε, σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί μου, αποστέλλοντάς μου ενημερωτικό, πληροφοριακό και λοιπό υλικό, υπό την μορφή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας. Αναγνωρίζω ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του καταστατικού της σκοπού και εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεών της, η εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε διαβιβάσεις, οι οποίες ίσως να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε αρμόδιες Αρχές, Φορείς και λοιπούς συμβούλους. Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα κ.λπ.), καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος στην εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την πορεία του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στο 210-9430552.

Όροι και Προϋποθέσεις - GDPR

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ 122144899000, ΕΔΡΑ: Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα, 166 75, Αθήνα, (εφεξής «η εταιρεία») επιθυμεί την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας. Εάν επιθυμείτε ή εάν δεν επιθυμείτε την λήψη ενημερωτικού, πληροφοριακού και λοιπού υλικού της εταιρείας, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε στην παρούσα φόρμα.

Η εταιρεία συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Τα δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται από την εταιρεία σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε, (αν και εφόσον μας δηλώσετε πως επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό από εμάς), να ζητήσετε αντίγραφο αυτών ή να διορθώσετε, σε περίπτωση που είναι ανακριβή.

Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί μου, αποστέλλοντάς μου ενημερωτικό, πληροφοριακό και λοιπό υλικό, υπό την μορφή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας. Αναγνωρίζω ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του καταστατικού της σκοπού και εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεών της, η εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε διαβιβάσεις, οι οποίες ίσως να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε αρμόδιες Αρχές, Φορείς και λοιπούς συμβούλους.

Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα κ.λπ.), καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος στην εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την πορεία του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στο 210-9430552.

kookoodrops

kookoo

Στοιχεία επικοινωνίας

Προφήτη Ηλία 1 & Μανώλη Δημελά

Άνω Γλυφάδα, T.K. 17121

Τηλέφωνο : 2109621580

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web: www.kookoodrops.gr

 Ωράριο λειτουργίας

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 11:00-20:00

Τετάρτη: 11:00-19:00

Σάββατο: 11:00-19:00

Κυριακή & Δευτέρα : κλειστά

Καλάθι Αγορών

Άδειο Καλάθι
  ()

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Μοναδικές Προσφορές

BAZAAR200x50px

Βρείτε μοναδικά προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές και ετοιμοπαράδοτα !!!

Κατηγορίες Προιόντων

Κάντε Like!

Courier 200x200px

 

 

 

 

 

 

 

Tropoi Pliromis 200x200px